Termostar Hőszolgáltató Kft.

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 

Az Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalatból 1993-ban alakult meg a TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Ezt követően 1995-ben a cég egyesült a DÉMÁSZ Rt. leányvállalatával, a Szultán utcai hőszolgáltatóval, és létrejött a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Cégünk 2015-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.

 A cég törzstőkéje 1.114 M Ft. A tulajdonos a kezdetek óta 69,51 %-ban Kecskemét Megyei Jogú Önkormányzata, és 30,49 %-ban a DÉMÁSZ Rt. (EDF DÉMÁSZ Zrt.) 

 A cég alaptevékenysége a távhő előállítása és a távhőszolgáltatás. Dolgozói létszámunk 90 fő. Éves bevételünk 3 Mrd Ft nagyságrendű, több, mint 11.000 lakossági és 213 közületi fogyasztóhoz juttatjuk el a hőt.

 A társaságnak két fűtőműve van, Az Árpádvárosi fűtőmű (Szultán utca 1.) a távfűtött terület egyharmadát, a Széchenyi városi fűtőmű (Akadémia krt. 4.) a távfűtött terület kétharmadát látja el, zömében forróvíz üzemű kazánokkal. A távvezeték hálózat hossza mintegy 30 km.  2013-ban a két távhőkörzetet távvezetékkel kötöttük össze, ezzel a két telephely kapacitásának összehangolása sokkal kedvezőbbé válhatott. 

2000-től kezdődően a társaság évente üzembe helyezett egy-egy gázmotort. A beruházások eredményeként négy gázmotor létesült (egy a Szultán utcai telephelyen, három pedig az Akadémia körúti telephelyen) és elindulhatott a villamos energiatermelés is.  A villamos energiatermelés melléktermékeként hő keletkezik, ezt a távfűtésben hasznosítani lehet. Ezt a kapcsolt hő- és villamos energia termelést az állam hosszú évekig támogatta.  Az így elért eredmény tette lehetővé, hogy a cég országos viszonylatban is alacsony szinten tudja tartani a szolgáltatás díját, emellett a műszaki színvonalat emelő beruházásokat valósítson meg. A cég 2000. év óta folyamatosan nyereséges.

A villamos energiatermelés állami támogatásának átalakítása miatt mára már kisebb arányt tesz ki tevékenységünkből villamos energiatermelés. Az alaptevékenységen kívül fűtésszerelési, karbantartási, üzemeltetési munkákat is vállalunk.

A cég 2005. óta rendelkezik ISO minősítéssel. 2007. évben az „Elkötelezettség a Kiválóságért” díjat, 2012. évben a középvállalati kategóriában az „Év Legjobb Munkahelye” díjat nyertük el.

A cég feladatát jelentős volumenű műszaki fejlesztések megvalósításával tudja csak elvégezni. Ehhez igyekszik a lehető legtöbb pályázati forrást megszerezni. A TERMOSTAR Kft. az elnyert pályázati források tekintetében a távhőszolgáltató cégek között országos szinten is előkelő helyen van. Nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a távhő piacképes tudjon maradni. Folyamatos lobbizással, és piackutatással, piacszerzéssel próbálunk új, potenciális távhő fogyasztókat felkutatni. A tevékenységünk elvégzését szolgáló eszközeink értéke meghaladja az 1,5 Mrd Ft-ot.  A cég 2015-2020. évekre szóló stratégiája ezt az eszközértéket 7 Mrd Ft-os nagyságrendű műszaki fejlesztéssel kívánja növelni. Kiemelt cél egy 20 MW teljesítményű faapríték tüzelésű fűtőmű építése, az elavult tömb-hőközpontok korszerű, kisméretű felhasználói hőközpontokkal való kiváltása, a távvezeték hálózat korszerűsítése, távfűtéssel ellátott „zöld városrészek” létrehozása. Valamennyi beruházási tervünk a megújuló energia alkalmazását, a légszennyezés csökkentését, a környezetbarát, energiatakarékos technológia súlyának növelését szolgálja.

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a 2016/2017-es tanévtől kezdődően kíván bekapcsolódni a Kecskeméti Főiskola gazdálkodási és menedzsment szakának duális képzésébe. Cégünk kis létszámmal működik, a gazdasági terület feladatait néhány fő látja el, ezért egy időben csak 1 fő képzését tudjuk segíteni. Elsősorban kecskeméti, vagy Kecskemét környéki tanulókat várunk. Kölcsönös elégedettség esetén a tanulót tanulmányai befejezését követően alkalmazni is tudjuk.

A jelentkezés módjáról a honlapon lehet majd tájékozódni. A felvételi eljárás során a tanulók elkötelezettségéről, tanulmányi eredményeiről, szakmai érdeklődéséről szeretnénk képet nyerni. Közgazdasági szakközépiskolai végzettség előnyt jelent.

 A hozzánk jelentkező tanuló a cég általános megismerésén túl a gyakorlatban ismerkedhet meg

 • a cég számviteli
 • és kontrolling rendszerével,
 • az ügyfelek kiszolgálásával,
 • egy integrált vállalatirányítási rendszer gyakorlati működésével,
 • korszerű dokumentum menedzsment,
 • és informatikai rendszerével

Betekintést nyerhet

 • egy szervezet felépítésébe,
 • folyamatainak működésébe,
 • döntési mechanizmusaiba,
 • a működést meghatározó jogszabályok gyakorlati alkalmazásába.

 Ízelítőt kaphat

 • az üzleti tervezés,
 • a stratégia alkotás tevékenységéből,
 • a projekt menedzselés
 • és a menedzsment meghatározó szerepéből.

 Hasznos tapasztalatokat szerezhet 

 • a kommunikáció,
 • a vevői és dolgozói elégedettség,
 • a társadalmi felelősségvállalás,
 • az ügyfélelégedettség,
 • a szakmai kapcsolatok,
 • a hatóságokkal való együttműködés jelentőségéről.

 Betekintést nyerhet

 • a minőségbiztosítási rendszerek
 • a megújuló energiák,
 • a környezetre gyakorolt hatások befolyásolásának,
 • és az energetikai sajátosságok világába.

 A hallgatók cégünknél a jogszabályban előírt munkabért kapják.

 

A cég honlapja 


Kiket várnak?

 Gazdálkodási és menedzsment alapszakra jelentkező hallgatót

 Gyakorlati helyszín: Kecskemét


Kapcsolat: 

 Sántáné Nyíri Éva titkárság vezető

 E-mail: seva@termostar.hu


Mentor: 

 Balog Piroska számviteli osztályvezető

 E-mail: balogp@termostar.hu


Jelentkezési határidő: 2017. március 30.

Elérhetőségeink

Kecskeméti Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Alapszak
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 91.
Tel: (76) 516-311
E-mail: gazdmen@kefo.hu