PADMA középiskolai pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Középiskolai tanulmányi programban való részvételre

 

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok mentén Bács-Kiskun megyében, kiemelten Kecskeméten a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása érdekében pályázatot ír ki középfokú iskolai képzésében (gimnázium, szakközépiskola) résztvevő 11., 12., 13.-os diákok részére.

A PROGRAM ISMERTETÉSE

A pályázatra jelentkezhetnek Magyarországon vagy a Kárpát-medencében jelenleg középfokú oktatási intézményben (gimnázium, szakközépiskola) tanuló 11., 12., 13.-os diákok rövid pályamunka benyújtásával az alábbi témákban:

• Kecskemét imázsa, a városkép alakítása

• Sikeres vállalkozás Kecskeméten

• Online határidős kereskedés – fix zsebpénz vagy hazardírozás?

• Az euró bevezetésének előnyei és hátrányai Magyarország számára

• A technológia fejlődésének hatása a gazdaságra

• Hit és üzlet

• Diákhitel a világban és alternatívái

• A nagy világvallások (kereszténység, iszlám, hinduizmus, judaizmus, kínai hagyományos vallások) gazdasági élettel kapcsolatos tanításai – összefoglalás

• A BrExit hatása az EU-ra (gazdasági, társadalmi szempontból)

• A magyar állampolgárok külföldi munkavállalásának előnyei, hátrányai (a munkavállaló és az anyaország szempontjából)

A középiskolai pályázatra korábbi fordulókban beküldött pályamunkákkal újra pályázni nem lehet, még átírt vagy kibővített formában sem! Ezek a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Tehát egy pályázó egy témát csak akkor dolgozhat fel, ha korábbi fordulókban még nem tette.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1. A pályázatra magyarországi vagy kárpát-medencei középfokú oktatásban (gimnázium, szakközépiskola) résztvevő 11., 12., 13. évfolyamos diákok jelentkezhetnek.

2. A programra magyar nyelven leadott pályázattal lehet jelentkezni, melyet aláírással ellátva, pdf formátum ban és postai úton is be kell beküldeni. A pályázatnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a. Pályamunka pdf formátumban (7-9 db A/4 oldal, kb. 20.000 karakter), névvel, a pályamunka címével és aláírással ellátva;

b. Kézzel írt egy oldalas összegzés a pályamunkáról (témaválasztás indoklása, a dolgozat felépítése), névvel, aláírással ellátva;

c. A középfokú oktatási intézmény által kiállított, a tanulói jogviszonyt igazoló hivatalos dokumentum másolata.

d. Egy rövid bemutatkozás a pályázó családjáról, iskolájáról, jövőbeli terveiről, aláírással ellátva.

e. Pályázati adatlap dátummal és aláírással ellátva.

3. A pályázatokat 2016. október 10-től november 8-án 24.00 óráig lehet benyújtani e-mailben. A határidő után érkezett pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Az eredeti dokumentumok postára adásának határideje 2016. november 9-e.

Beküldési címek:

palyazat@padmakecskemet.hu

Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány, 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 2.

 

DÍJAZÁS

4. A beérkezett pályázatokat bíráló bizottság értékeli és sorolja három kategóriába. A bizottság javaslata

alapján az alapítvány Kuratóriuma hozza meg a végső döntést. A díjazás három kategóriában történik:

I. kategória: dicsérő oklevél és nettó 45.000 Ft támogatás

II. kategória: oklevél és nettó 25.000 Ft támogatás

III. kategória: emléklap

 

A díjak és oklevelek a PADMA kecskeméti székházában tartott díjátadó ünnepségen kerülnek kiosztásra.

A pénzjutalom átadásának feltétele a kiírás 2. pontjában felsorolt 5 db dokumentum hiánytalan beküldése a megjelölt határidőig e-mailben. Az eredeti dokumentumok postára adásának határideje 2016. november 9-e.

 

Tivábbi információk és a pályázati adatlap: http://www.padmakecskemet.hu/padma/palyazatok/

Elérhetőségeink

Kecskeméti Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Alapszak
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 91.
Tel: (76) 516-311
E-mail: gazdmen@kefo.hu