Bácsvíz Zrt.

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

 

 

 

Az 1950-ben alapított Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat 1991. december 31-én alakult át - az országban elsőként - víziközmű szolgáltató gazdasági társasággá.

2015. évtől három megyében, 55 településen végzünk víziközmű-szolgáltatást. Alaptevékenységünk a víziközmű-üzemeltetés; de a vízszolgáltatáson és csatornaszolgáltatáson túl kiegészítő szolgáltatásokkal - vízminőség-ellenőrzéssel, vízmérő- és szivattyújavítással, víz­hálózat-vizsgálattal, csatornahálózat-vizsgálattal, térinformatikai adatszolgáltatással, műszaki tervezéssel, mélyépítéssel, szállítással, gépjármű-javítással, valamint komposztértékesítéssel - is állunk felhasználóink, partnereink rendelkezésére.

 

A BÁCSVÍZ Zrt. napjainkra az ország 12 legnagyobb víziközmű-üzemeltetőinek egyike, alkalmazot­ti létszámunk meghaladja a 650 főt. Társaságunk kiemelt priori­tásai közé tartozik a szolgáltatás biztonsága és minősége, a környezet védelme, a ren­delkezésre álló víziközmű-vagyon értékének megőrzése, folyamatos fejlesztése, valamint a felhasználók és tulajdonosok elégedettsége mellett.

 

Társaságunk kiváló kapcsolatokat ápol a szakmai szervezetekkel, meghatározó tagja a magyarországi víziközmű-szolgáltatók érdekképviseleti szervének a Magyar Víziközmű Szövetségnek (MaVíz). Munkatársaink tevékenyen részt vesznek a Szövetség szakmai munkacsoportjaiban, továbbá 2015 őszétől ismét társaságunk elnök-vezérigazgatója, Kurdi Viktor a MaVíz elnöke.

 

A fenntarthatóság alapelveivel összhangban elkötelezettek vagyunk az energiafogyasztás csökkentése és a megújuló energia felhasználás növelése érdekében.

Berendezéseink működtetése, technológiáink üzemeltetése, folyamataink szabályozása során az átláthatóságra, az eredményességre és a hatékonyság fokozására törekszünk,

Fontos számunkra a munkavállalói elégedettség, mellyel kapcsolatban az egyik Legjobb Munkahely Felmérés Iparági győzteseként elmondhatjuk, munkavállalóink elégedettsége és elköteleződése igen magas mértékű. Szakmai felkészültségünk növelése, céljaink elérése érdekében rendszeresen biztosítjuk dolgozóink képzését.

Alapértékeink közül kiemelt fontosságú az Ügyfélközpontúság, mely kapcsán az ügyfél-kiszolgálási kultúra felmérésnél 2011-ben, a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban verseny során, a vízügyi szolgáltató iparágban a BÁCSVÍZ Zrt. a személyes ügyfélkiszolgálás kategória legjobbja lett.

 

A BÁCSVÍZ Zrt. a 2016/2017-es tanévtől kapcsolódott be a Pallasz Athéné Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakának duális képzésébe. A duális hallgató betekintést nyerhet társaságunk szervezeti felépítésébe, a víz- és szennyvízelvezetés szolgáltatás működésébe, a közszolgáltatói dokumentumkezelésbe, az integrált vállalatirányítási rendszer gyakorlati alkalmazásába, a pénzügyi és számviteli folyamatokba, külső és belső partnerekkel történő kapcsolattartásba. Szervezzük és irányítjuk az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését a szakképzési kerettanterv alapján, továbbá konzulenst biztosítunk a Hallgató számára adott feladatok elvégzéséhez, a szakdolgozat témájának kiválasztásához és elkészítéséhez.

 

Jelentkezés:

BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.)

Kapcsolat: Nyakasné Basa Ibolya (nyakasnebasa.ibolya@bacsviz.hu)

Jelentkezési határidő: 2017. május 31.

Szükséges: Önéletrajz és motivációs levél

A kiválasztott jelentkezőkkel személyes elbeszélgetést folytatunk, mely során szakmai érdeklődésükről, elkötelezettségükről szeretnénk benyomást szerezni.

Elérhetőségeink

Kecskeméti Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Alapszak
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 91.
Tel: (76) 516-311
E-mail: gazdmen@kefo.hu