A szakról

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

 A gazdálkodási és menedzsment szak az első meghirdetett alapszaka a leendő Gazdálkodástudományi Karnak. A most a szakra jelentkezők 2016-ban még a GAMF Karon kezdik meg tanulmányaikat, de 2017 őszére a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány támogatásával már elkészül az 1500 hallgatót befogadó modern campus, amely a közgazdasági képzés egyik központja lesz a Kárpát-medencében.  Fontos tudni, hogy a szakra államilag finanszírozott képzésre 448 pont az előre megszabott bekerülési ponthatár. A Kecskeméti Főiskola gazdálkodási és menedzsment alapszakára felvettek azonban - amennyiben a felvételin elértek legalább 350 pontot - jó eséllyel pályázhatnak az alapítvány ösztöndíjára. Ez teljes egészében fedezi a költségtérítés összegét. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ÖSZTÖNDÍJRÓL 

A szak képzési célja

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Választható szakirányok

 • Vállalati folyamatok menedzsmentje
 • Alkalmazásfejlesztés
 • Kultúramenedzsment

A gazdálkodási és menedzsment szakot Neked ajánljuk

 • ha érdekelnek a gazdálkodás fő összefüggései, a gazdálkodásra ható tényezők és azok befolyásolására használatos módszerek,
 • ha szeretnéd megismerni az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit,
 • ha elsajátítanád a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit,
 • ha képes szeretnél lenni a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelvek és módszerek alkalmazására.

 

Fontosabb tantárgyak:

 • Közgazdaságtani, módszertani alapozó ismeretek: matematika I-III., statisztika I-II., informatika, mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi közgazdaságtan.
 • Üzleti alapozó ismeretek: vállalatgazdaságtan, marketing alapismeretek, környezetgazdaságtan, gazdasági jog, számvitel alapjai, menedzsment, üzleti kommunikáció, csoportok menedzselése, tanulás és kutatásmódszertan, üzleti informatika, természeti erőforrások, környezetvédelmi projektek költségkalkulációja, szaknyelv.
  • Szaknyelv: jelenleg német vagy angol nyelven érhetőek el kötelező, három féléves szaknyelvi tárgyaink.
 • Társadalomtudományi alapismeretek: EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia.
 • Szakmai törzsanyag: vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, fogyasztói magatartás, szervezetek és emberek vezetése, adózási ismeretek, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés.
 • Differenciált szakmai ismeretek:
  • Vállalati folyamatok menedzsmentje specializáció: anyagismeret, gyártási technológiák, logisztika, e-logisztika, projektmenedzsment, minőségmenedzsment, vállalati információs rendszerek.
  • Alkalmazásfejlesztés specializáció: adatbázisok, programozás, szoftvertechnológia, web-programozás I-II., vállalati információs rendszerek, informatika biztonság alapjai.
  • Kultúramenedzsment specializáció: kultúragazdaságtan és kultúrafinanszírozás, kultúramarketing, művészettörténet, projektmenedzsment, vizuáliskommunikáció, zeneirodalom, filmszociológia, fotográfia és számítógépes grafika, választható művészeti tárgy (báb, modern európai gyermek- és ifjúsági irodalom, formatervezés és tűzzománc, plasztikai alakítás és szobrászat, tárgyi népművészet és fazekasság)
 • Szabadon választható tárgyak: a fentieken túl minden hallgató érdeklődési körének megfelelően – kreditértéktől függően – három-öt tárgyat választhat a Főiskola összes oktatott tantárgyából.
 • Testnevelés

Tanulmányi tájékoztató (részletes tanterv)

Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett diplomával?

A felvételi adatok, a bemenet statisztikái mellett intézményünk sikerét a hallgatók elhelyezkedési aránya is igazolja. Az első duális képzésben résztvevő évfolyam 2016-ban végez, ekkor végzőseink elhelyezkedési statisztikáinak további javulását várjuk.

A gazdálkodás és menedzsment alapszak elvégzése után elhelyezkedhetsz:

 • gazdálkodó szervezetekben szakképzettségednek megfelelő munkakörökben, legyen szó üzleti vagy állami szféráról,
 • idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben egyaránt dolgozhatsz,
 • a duális képzési partnereknél hallgatóink gyakran kapnak a diploma után álláslehetőséget,
 • alkalmassá válsz a családi vállalkozásba való bekapcsolódásra vagy saját vállalkozás indítására.

További információ

Oktatásfelelős: Dr. Felföldi-Szűcs Nóra kutatási munkatárs
E-mail cím: szucs.nora@gamf.kefo.hu

Oktatási Iroda, Kecskemét, Izsáki út 10. Tel.: 76/516-318
Kari referens: Noel Gáborné
E-mail cím: felveteli@gamf.kefo.hu

Elérhetőségeink

Kecskeméti Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Alapszak
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 91.
Tel: (76) 516-311
E-mail: gazdmen@kefo.hu